skip to Main Content

Pulje til partnerskab mellem socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder

Ny pulje på 4 millioner kr. skal være med til at fremme etableringen og udviklingen af partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og ordinære danske virksomheder.

Puljen er en del af de initiativer Regeringen ønsker at i værk som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet. Her blev der afsat midler til at styrke socialøkonomiske virksomheder – i alt 42,6 mio. kr. til udmøntning i årene 2012-2015.

Man kan læse om de tiltag regeringen ønsker at sætte i værk i forbindelse med at udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Danmark i udspillet Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Puljens formål er at hjælpe med til at udvikle og skabe partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder af en vis størrelse.
Et sådant vellykket partnerskab kan bidrage til at styrke den socialøkonomiske virksomheds forretningsudvikling og afsætningsmuligheder i den private sektor.
Samtidig kan det for den
ordinære virksomhed være en mulighed for at styrke arbejdet med socialt ansvar i forhold til rummelighed og større inklusion af udsatte grupper i virksomheden.
Vellykkede partnerskaber er desuden med til at skabe med værdi for begge parter og genererer gode historier, som kan anvendes til at brande virksomhederne.

Puljen kan søges af en eller flere socialøkonomiske virksomheder og en eller flere ordinære virksomheder, som ønsker at indgå, eller som netop har indgået en partnerskabsaftale, eller en socialøkonomisk virksomhed og en ordinær virksomhed, som ønsker at udvikle og formidle viden om det partnerskab, de allerede har indgået.

Den ordinære virksomhed er tovholder på ansøgning og gennemførsel af projektet og kan vælge at dele tilskuddet med den socialøkonomiske virksomhed, der samarbejdes med.

Puljen er på i alt 4 mio. kr. og midlerne kan søges i 2014.
Projektperioden strækker sig over ét år, og der kan søges om maks. 300.000 kr. pr. partnerskab.

Ansøgningsfrist er d. 28. november 2014.

Læs mere om puljen og ansøgningskriterierne: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top