skip to Main Content

Kommuner der ønsker at fremme socialøkonomi kan søge ny pulje

Der er afsat i alt 7 millioner kr. til styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner i 2014. Midlerne kan søges i 2014 og projektperioden strækker sig over ét år.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. I alt 42,6 millioner kr. har været aftalt til udmøntning i årene 2012-2015.

Regeringen ønsker i den forbindelse at styrke indsatsen for at gøre det det lettere og mere attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder på markedsvilkår i Danmark jf. regeringens udspil om socialøkonomiske virksomheder “Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark”, der er regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.

Et af indsatsområderne fra regeringens udspil er at hjælpe særligt motiverede og interesserede kommuner til at styrke deres indsats for og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, hvor der er afsat en pulje på 7 millioner kr. i 2014.

Alle kommuner, der gerne vil styrke deres samarbejde med eller arbejde omkring socialøkonomiske virksomheder kan søge puljen.
Den eller de socialøkonomiske virksomheder, som kommunen samarbejder med, behøver ikke at ligge indenfor kommunen.

De kommuner der søger om midler til styrket samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, forpligter sig samtidig til at deltage i fire netværksmøder, her af to med deltagelse af ledere fra to forskellige forvaltninger i kommunen.

Der kan primært søges om midler til lønafholdelse af en eller flere medarbejdere i kommunen.

Der kan søges om maks. 500.000 kr. og der er ansøgningsfrist d. 14. November 2014.
Ansøgerne kan forvente at få et svar indenfor ca. 4 uger efter, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget ansøgningen.

Læs mere: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top