skip to Main Content

SED deltager i nyt EU projekt

Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med 6 andre støtteorganisationer for sociale iværksættere fra lande i den Baltiske Region fået penge fra EU´s ERASMUS+ program til projektet ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”.

Der er tale om et 2 årigt projekt med startdato d. 1. september 2014.

Formålet med projektet er primært at medvirke til at støtte og løfte det sociale iværksætteri i regionen gennem forskellige former for undervisningsaktiviteter, -materialer og -tilbud.

”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”

Projektets indhold
Konkret skal projektet indsamle opdateret information og benytte det til at forbedre undervisning i socialt entreprenørskab generelt.
Det inkluderer bl.a.:
At udvikle en metodologi omkring måling af effekten af socialt entreprenørskab, som kan udbredes i private og offentlige organisationer.
Og at indsamle viden om de uddannelses metoder og tilbud der pt. anvendes i regionen til at støtte socialt entreprenørskab og analysere best practice og videreformidle det til organisationer, der arbejder med at støtte sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder, samt på lokale sprog til voksenundervisere, der underviser sociale entreprenører.

Der skal udvikles guidelines til offentlige institutioner og andre interessenter for at støtte support til sociale entreprenører og uddannelse af disse som sker i den offentlige sektor. 

Der skal udvikles lettilgængeligt undervisningsmateriale for eksisterende socialøkonomiske virksomheder og for StartUps på engelsk og lokale sprog.

Der skal udvikles en såkaldt OPEN EDUCATION RESOURCE platform, hvor der vil blive adgang til alt det materiale, der produceres under projektet.
Platformen herudover fungere som netværks-værktøj til at dele og udveksle best practice og skabe samarbejde mellem sociale entreprenører i regionen.

Samtidig er et vigtigt formål at skabe et Baltisk netværk af organisationer, der på forskellig vis arbejder med at støtte sociale iværksættere. Et netværk hvor, ikke bare projektdeltagerne, men også andre interessenter, kan udveksle gode erfaringer omkring socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder mellem landene.

Projektdeltagere
Det er ”Socialas inovacijas centrs”  fra Letland, som er initiativtager til, og som også fungerer som koordinator og tovholder for projektet.
Herudover deltager:

Sociale Entreprenører i Danmark – Danmark
socialines ir ekonomines pletros centras – Litauen
MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik – Estland  
Social Kapital Forum
– Sverige
Centrum Rozwoju Inicjatyw Spolecznych CRIS – Polen
Social Entrepreneurship Academy of Finland co-operative – Finland

Gennem de 2 år projektet løber over vil der blive afholdt 5 Transnationale møder i Letland, Estland, Litauen, Finland og Danmark.
Udover at de 7 organisationer, som deltager i projektet skal bruge møderne til at udveksle og koordinere projektets aktiviteter, er et andet formål med møderne at afholde ”round table” diskussioner ikke bare med projektdeltagerne, men også med andre interessenter fra offentlige myndigheder, den private sektor, uddannelsesinstitutioner, sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder for at samle viden om ”best practices” i hvert enkelt land i forhold til socialt entreprenørskab.
Med udgangspunkt i ”Round table” er det hensigten at projektdeltagerne sammen med nationale interessenter inden for området skal forsøge at løse nogen af de udfordringer, der identificeres i hvert enkelt land i forhold til at løfte og udvikle socialt iværksætteri.

Resultatet af projektet skal efter planen formidles via 3 konference, som afholdes i Letland, Estland og Danmark fra maj-juli i 2016.
Læs mere om konferencen i Danmark her

Ifølge Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark vil mange af de aktiviteter, der skal iværksættes i forbindelse med projektet give mulighed for et øget samarbejde med flere af de danske aktører der arbejder med på det socialøkonomiske område.

Yderligere information om projektet kan fås hos Per Bach: tlf. 40 11 86 40 eller email. per@socialeentreprenorer.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top