skip to Main Content

Socialøkonomi på folkemødet 2014

Der var flere arrangementer om socialøkonomi på Folkemødet 2014.

Vi har samlet et udpluk af de vigtigste herunder:

Allehånde Køkken afholdt d. 13. Juni arrangementet ”Bæredygtig socialøkonomi”, som var et foredrag om en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, der selv tjener sine penge ved at forbinde forretning med et socialt projekt. Arrangementet så bl.a. på om fremtiden for socialøkonomiske virksomheder er at tænke socialt?

Allehånde har siden 2008 drevet en socialøkonomisk forretning uden driftstilskud. I dag har virksomheden en omsætning på over 10 millioner, har 60 % ansatte som er døve, og driver cateringkøkken, cafe og kantine på almindelige konkurrencevilkår. Det er forretningen, som driver finansiere det sociale projekt, for sådan holdes den innovative kraft i gang, lige som det enkelte menneske kan opleve sin egen værdi på ægte vis. Kom og hør et medrivende foredrag om en socialøkonomisk forretning, som vedkender sig markedets kræfter, har masser af hjerte og tror på en bæredygtig fremtid for socialøkonomiske forretninger, hvis de tænker mere kommercielt.

Deltagere i arrangementet var: Simon Sheard, Direktør, Allehånde. Henrik Riber, Allehånde Køkken
Kontakt vedr arrangementet: Kommunikationsansvarlig, Allehånde.
Henrik Riber, Allehånde Køkken, 51444465, riber@allehaande.dk
Web: www.allehaande.dk

Grennessminde Bornholm og Advokaterne Foldschack & Forchhammer afholdt d. 13. Juni ”Netværk for Socialøkonomiske Virksomheder”.
Her var der mulighed for at netværke med andre socialøkonomiske virksomheder, høre hvad der sker på området og møde eksperter og andre aktører med fingeren på den socialøkonomiske puls.

Deltagere i netværksmødet var: Knud Foldschack, Advokat, Advokaterne Foldschack & Forchhammer. Line Barfod, Advokat, Advokaterne Foldschack & Forchhammer.

Kontaktperson vedr. Arrangementet: Maria Pagels, Kommunikationsmedarbejder, Advokaterne Foldschack & Forchhammer, 60226970, mp@ecolaw.dk
Kathrine Krake, Udviklingskoordinator, Grennessminde Bornholm, 61721122, kak@grenb.dk
Web: http://grenb.dk

 

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) afholdt d. 13. Juni debatarrangementet ”Kan virksomheder og socialøkonomiske ildsjæle lave business?”VFSA Folkemøde 2014
Her kunne man høre om virksomhedernes erfaringer og tanker omkring hvorvidt samarbejdet har en fremtid. Politisk er der stor fokus på, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan hjælpe flere udsatte grupper i beskæftigelse. Men deres succes afhænger i høj grad af, at traditionelle virksomheder køber deres varer eller ydelser.
Mange virksomheder tager et socialt ansvar og ansætter mennesker med særlige udfordringer. Men nogle mennesker er så langt fra arbejdsmarkedet, at de har brug for en mere skånsom vej ind.
Denne opgave forsøger en række socialøkonomiske virksomheder at påtage sig. Virksomhederne har dog ikke tilstrækkeligt kendskab til, hvad socialøkonomiske virksomheder er, og tænker derfor heller ikke på dem som relevante underleverandører eller samarbejdspartnere. Men måske kan flere virksomheder tage et medansvar for et mere rummeligt arbejdsmarked ved netop at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar arbejder for at øge virksomheders sociale ansvar og inviterer derfor til debat om, hvorvidt et styrket samarbejde mellem traditionelle og socialøkonomiske virksomheder kan øge beskæftigelsen for udsatte borgere.

Deltagere i arrangementet var Sven Blomberg, Formand, BRFkredit og VFSA. Torben Schreiber, Direktør, Schreiber Gruppen. Helle Holt, Seniorforsker, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Allan Agerholm, Adm Direktør, Bella Center Group. Oliver Maxwell, Direktør, Bybi. Lars Jannick Johansen, Direktør, Den Sociale Kapitalfond og journalist, Christian Schou der var ordstyrer.

Kontaktperson for arrangementet: Christina Schultz, Sekretariatsleder, Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), 72142051, cs@vfsa.dk
Web: www.vfsa.dk

 

Grennessminde Bornholm afholdt d. 14. Juni arrangementet ”Socialøkonomisk virksomhed – hvor er vi, hvor skal vi hen?”
Grenesminde Folkemøde 2014
Arrangementet var en gentagelse ad et lignende arrangement ved Folkemødet 2013 Virksomheder med klar social mission (SØV’er) kan skabe udvikling og vækst for den enkelte og lokalt.
En ny registreringsordning for på socialøkonomiske virksomheder er netop vedtaget. Innovation og partnerskaber spirer i fastland og vandkant.
Arrangementet bød på en fortsættelse af debatten fra sidste år om status, behov og perspektiver.

Deltagere i arrangementet var som sidste år: Hans Christian Schmidt, formand, Udvalget for Landdistrikter og Øer. Knud Foldschack, advokat, Foldschack & Forchhammer. Line Barfod, advokat, Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder. Johannes Nilsson, servicedirektør, Bornholms Regionskommune.
Kontaktpersoner for arrangementet: Kathrine Krake, Udviklingskoordinator, Grennessminde Bornholm, 61721122, kak@grenb.dk
Lotte Helms, Virksomhedsleder, Grennessminde Bornholm, 29395380, lh@grenb.dk
Web: http://grenb.dk

Man vedtog i øvrigt at holde det sammen arrangement ved Folkemødet 2015

Enhedslisten afholdt d. 14. Juni arrangementet ”Socialøkonomiske virksomheder – ønskebarn eller stedbarn?”

Med udgangspunkt i at regeringen har besluttet af fremme socialøkonomiske Virksomheder blev der her diskuteret om det bliver et ønskebarn med meget dårlige opvækstvilkår, eller vil det faktisk lykkes at tage skridtet fuldt ud og gøre socialøkonomiske virksomheder til en del af et ansvarligt erhvervsliv? Samt hvordan vi sikre, at der bliver tale om l virksomheder, der er bæredygtige i forhold til både mennesker, miljø og økonomi og hvordan det almindelige erhvervsliv vil tage imod en ny type virksomheder – og om de overhovedet vil samarbejde.

Deltagere i arrangementet var: Knud Foldschack, Advokat, Advokaterne Foldschack & Forchhammer. Line Barfod, Advokat, Advokaterne Foldschack & Forchhammer.

Kontaktpersoner for arrangementet: Lole Møller, Koordinator, Enhedslisten, 61 73 40 19, lole@mail.dk

Sussie Baumkirchner, Koordinator, Enhedslisten, 25 13 02 25, baum.jabry@anarki.dk
Web: http://www.enhedslisten.dk

Grennessminde Bornholm afholdt d. 15. Juni arrangementet ”Partnerskaber – social innovation skaber udvikling”
Grenesminde Folkemødet 2014
Her blev det drøftet om og hvordan det offentlige, private og civile kan løfte noget sammen, som hver især ikke kan alene. Man kunne bl.a. høre om genbrugsdesign i kombination med socialøkonomisk virksomhed, uddannelse og ressourcestrategi og de forskellige aktører delte deres erfaringer og perspektiver for nye forretnings- og partnerskabsmodeller.

 

Deltagere i arrangementet var: Lotte Helms, virksomhedsleder, Gennessminde Bornholm. Jens Hjul-Nielsen, direktør, BOFA. Søren Femmer, projektleder, Co-Creative / Bright Green Island Innovationsprogram. Bente Johansen, (B), Bornholms Regionskommune.

Kontaktperson for arrangementet: Kathrine Krake, Udviklingskoordinator, Grennessminde Bornholm, 61721122, kak@grenb.dk

Udover arrangementer der direkte omhandlede socialøkonomiske virksomheder, var der også andre aktuelle arrangementer i forhold til socialøkonomiske virksomheder.

 

Således afholdt Alternativet d. 14. juni arrangementet ”Iværksætteri og den 4. Sektor” – som Open Lab.
Alternativet Folkemode 2014
Her kunne man diskuter hvordan vi kan styrke entreprenante skaberkraft i Danmark og hvordan vi kan understøtte fremkomsten af den 4. sektor – en sektor, som understøtter social innovation og styrker den synergieffekt, der opstår i spændingsfeltet mellem det offentlige, det private og NGO-verdenen. Man kunne naturligvis også høre kort om tankerne bag de politiske laboratorier og arbejdet fremadrettet med at udvikle Alternativets politik.

 

Deltagere i arrangementet var bl.a. Uffe Elbæk, Josephine Fock og Niko Grünfeld.

Kontaktperson for arrangementet: Nilas Bay Foged, Alternativet, 51911133, alternativet@alternativet.dk
Web: www.alternativet.dk

Alternativet afholdt også d. 14. Juni arrangementet ”Den 4. sektor: Andelsebevægelsen generation 2.0?”

Her drøftede man om i øjeblikket ser dannelsen af en helt ny samfundssektor den 4. Sektor, som tager det bedste fra de tre gamle: Den private, den offentlige og den frivillige sektor, og om man kan sammenligne dens potentiale med den samfundsmæssige forandringskraft fra andelsbevægelsen og kooperationsbevægelsen?
Både i og udenfor Danmark ser vi i disse år en lang række socialøkonomiske initiativer og nye andels- og kooperative virksomheder dukke op som svar på lokale sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer. Disse initiativer minder om en tilsvarende periode af social opfindsomhed i slutningen af det 19. århundrede. Det blev bl.a. drøftet om denne udvikling andels- og kooperationsbevægelsens genfødsel?

Deltagere i arrangementet var:
Susanne Westhausen, Direktør, Kooperationen. Oliver Maxwell, Direktør, Bybi. Uffe Elbæk, Stifter, Alternativet og Maj Baltzarsen, Alternativet var moderator.

Kontaktperson for arrangementet: Nilas Bay Foged, Landssekretariatet, Alternativet, 20828899, alternativet@alternativet.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top