skip to Main Content

Portræt af Growing Trees Network

Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, som har til formål at rejse folkeskove i Danmark for at sikre rent drikkevand i fremtiden og renere luft via konceptet folkeskoven.dk

Lars Heiselberg Jensen og Kim Nielsen der står bag Growing Trees Network med base i Favrskov har først og fremmest startet virksomheden for at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer, men også for at bidrage til renere luft, med reduktion af CO2 i atmosfæren, og så skaber det nye naturområder til gavn for natur, dyr og mennesker. Growing Trees Networks konceptet med, at plante folkeskov skal først og fremmest udbredes i Danmark, men med tiden også internationalt.

Virksomhedens historie
Ideen til Growing Trees Network er egentlig startet som en tanke om at ville gøre noget for miljøet, som kunne være til gavn for alle både mennesker dyr og natur.
For at gøre den tanke konkret satte folkene bag projektet sig et mål om at ville være med til at plante en million træer i Danmark i løbet af max tre år.
Derfor blev der taget kontakt til Ole Skou Rasmussen fra Natur og Miljø i Aarhus Kommune for at høre om muligheden for at plante træer på kommunens jord. Træerne skulle plantes på de steder, hvor der er grundvandsressourcer med henblik at bevare rent drikkevand for fremtiden. Sammen med Ole Skou Rasmussen udvikledes et koncept om hvordan man kan rejse folkeskov i Danmark ved at private eller virksomheder køber træer, som plantes på kommunal jord over grundvandsressourcer.
Kommunen var med på ideen og i januar 2013 godkendte et enigt byråd i Aarhus konceptet. Det blev startskuddet til virksomheden Growing Trees Network.
Det allerførste fredstræ blev plantet i Egelund Folkeskov ved Beder den d 13. maj 2013.
Og i dag (april 2014) er der købt 42.000 træer i Danmark, og der er etableret fredsskov i Aarhus, Odense Randers og Høje-Taastrup Kommuner.

Det daglige arbejde
Growing trees Network adskiller sig fra mange andre socialøkonomiske virksomheder, fordi det sociale formål ,der ligger til grund for virksomhedens virke ikke, i første omgang, handler om at skabe meningsfyldt beskæftigelse for udsatte grupper af mennesker, men om at gøre noget ved nogen af de store udfordringer vi står overfor i forhold til vores klima og vores drikkevand.
På den måde er virksomheden et godt eksempel på at social værdi kan skabes på mange måder og med til at øge diversiteten i forhold til de former og opgaver socialøkonomiske virksomheder kan påtage sig.
Growing Trees Network forholder sig i sit arbejde til nogle helt konkrete udfordringer:
Danmarks drikkevand er truet.
I de senere år er der i gennemsnit lukket 2 vandboringer om ugen (kilde: DANVA) CO2 udslippet skal reduceres markant.
Regeringens plan fra 1989 om fordobling af Danmark skovareal til ca. 25% over en skovgeneration (100 år) forudsætter at der plantes 40 km² ny skov årligt.
Indtil nu har tempoet af skovrejsningen har indtil nu kun ligget på halvdelen.
Samtidig er kommunernes økonomi presset. Der er begrænsede eller ingen midler til opkøb af jord og der er begrænsede eller ingen midler til plantning af træer. 

Growing Trees Network har sat sig for at gøre noget både for at nedsætte CO2 udslippet og at sikre rent drikkevand for fremtiden. Growing Trees Network
I øvrigt skaber virksomheden med kundernes plantede træer flere andre Positive Natur Påvirkninger. (PNP) contra BNP som er normal måleenhed for Brutto National Produktet.
At sørge for at der plantes træer ovenpå sårbare drikkevandområder er fra år 1. med til at beskytte fremtidens rene drikkevand, fordi træerne (skovene) fungere som et naturligt filter, der beskytter drikkevandet mod nedsivning af kvælstof, pesticider og andre giftstoffer. Samtidig er træerne, fra det øjeblik de er plantet, også med til at optaget den Co2 vi udleder og til at nedsætte klimapåvirkningen. Træerne støtter biodiversiteten og dyr får nye levesteder. Med de stigende klimaudfordringer er skove i øvrigt gode til at holde på vand, som kommer ned fra oven i store regnskyl.

Jo flere træer der plantes – jo større positiv effekt.
Så for Growing Trees Network ligger, der et stort dagligt arbejde i at øge salget af danskernes købte træer. Det betyder bl.a., at der skal arbejdes for at gøre konceptet kendt. Altså at få formidlet til almindelige borgere og virksomheder at man rent faktisk for, få penge kan være med til at gøre en stor og vedvarende positiv forskel for klima og miljøet ved at købe træer. Growing Trees Network

Growing Trees Network´s koncept giver borger og virksomheder mulighed for at tage samfundsansvar og hjælpe med at rejse skov ved at købe træer gennem Growing Trees Network – træer, der så bliver plantet på den kommunale jord. Som nævnt har kommunerne nemlig ikke selv råd til den store indsats, der er nødvendig mht. skovrejsning, hvis det virkelig skal batte i forhold til at sikre rent drikke vand og gøre noget for klimaet. Pengene kommunen sparer er bundet til at hjælpe øget skovrejsning.

For Growing Trees Network går der også en del tid med at kommunikere med kommuner for at skabe aftaler om at kunne plante træer på kommunale områder. Endelig arbejder Growing Trees Network også hele tiden med at udvikle konceptet.

Slutmålet er at plantede træer bliver en del at danskernes hverdagshandlinger. F.eks. ved at aftaler om at plante træer kan indgå i flere af de produkter vi køber.

Et eksempel, på hvordan Growing Trees Network har fået tilskud til plantning af træer knyttet sammen med et produkt vi køber, er fra Super Brugsen i Spentrup. Her er det sådan, at hver gang man køber to flasker Høghshøj Folkeskovsvin så ”planter” man et træ i den lokale folkeskov, som ligger i Spentrup ved Randers.

Om Superbrusen i Spentrup: se facebook

Et par andre eksempler er kørelærer Lelander Koksprang og Håndlæser Stina Simonsen som donerer et træ pr. kunde. Stina har internationale kunder så træerne Stina donerer til skove i hendes nabolag i Beder-Malling kommer også de udenlandske kunder.
Se her www.stinas.dk

Virksomhedens Produkter
Salg af træer er i sagens natur Growing Trees Networks basisprodukt.Growing Trees Network
Det koster 19 kroner at købe et træ hos Growing Trees Network og prisen er inklusiv moms – er inklusiv 3. års vedligeholdelse og gro-garanti. Alle køberne hjælper med at finansiere stier og p-pladser i skoven.
Virksomheden gør en del ud af at koble salg af træer sammen med den effekt det har på klima og miljø.
F.eks. har virksomheden et produkt, hvor man kan blive Co2-Neutral billist.
Hvis man 21 træer årligt i en folkeskov pris 399 kroner, vil ens personbil over år opnå at blive CO2-neutral. Der kan tegnes et årligt abonnement, og Growing Trees Network kalder tilbuddet for CO2 Neutral+ og der følger også et klistermærke med tilbuddet, som man kan sætte på bilen. Dermed kan der skiltes med, at man er CO2-neutral bilist i fremtiden.
Kører man i en varebil skal der gennemsnitlig 50 træer til den samme effekt.
Hvis man ønske at støtte Growing Trees Networks arbejde kan man købe træer for 19,- kr. stk. her
Læs mere om Model for plantning af folkeskov her 

Den socialøkonomiske virksomhed
Fordi Growing Trees Network er etableret som en socialøkonomisk virksomhed, ønsker folkene bag at der skal være stor gennemsigtighed med alt hvad der foregår i virksomheden og specielt mht. økonomien.
Growing Trees Network har opbygget sin socialøkonomisk forretningsmodel sådan at maximalt 20% af indtægten går til administrationsomkostninger. Det er en procentsats, som man arbejder aktivt for at få sænket til 6%, hvilket bl.a. skal ske ved at skaffe midler fra fonde, tipsmidlerne og ny grøn finanslov. Mange solgte træer vil også hjælpe til at sænke procentsatsen.
De to stiftere har vedtaget, at en medarbejder i Growing Trees Network kan maksimalt opretholde en bruttoløn på kr. 360.000 årligt + sociale ydelser, der indexreguleres årligt.
Endelig ønsker man at et kommende overskud placeres i en fond, hvis almennyttige formål er plantning af flest mulige træer i Danmark. Alle indskud indsættes på en speciel konto i Folkesparekassen, hvorfra der kun kan hæves 20% af salget i den pågældende måned til dækning af administrationsomkostninger.

Personerne bag
Lars Heiselberg Growing Trees Network
Lars er uddannet terapeut og ICF Coach og har tidligere arbejdet som Falckredder. Han har arbejdet en del med førstehjælp og anden undervisning til hjælpe-personale, samt frivilligt projektarbejde i virksomheden PEOPLE & NATURE One nation – One team, som han er ejer af. Lars har iværksat flere projekter f.eks. fik han i 2001 ideen til at sende danske, brugte ambulancer til Laos, Asien. Det er sidenhen blevet til 10 rejser og 30 afsendte containere med udstyr – det hele muliggjort via den frivillige forening Team Laos Redningsmateriel til 3-Verdenslande. Projektet er nu så vellykket at undervisning klares af lokale til læger og sygeplejesker
Lars arbejder nu fuldtid i Growing Trees network på at rejse folkeskove i Danmark.
Kim Nielsen
Kim Nielsen er medstifter af Growing Trees Network. Han har 12 års ledererfaring indenfor generel ledelse (som direktør i diverse IT virksomheder), projektledelse, salg og marketing, er ICF certificeret coach og underviser på forskellige kurser og uddannelser i bl.a. coaching og transitionsledelse.
Kim er ejer af Nielsen Leadership, hvor han arbejder med styrkebaserede HR strategier, lederudvikling og sparring.
Han arbejder herudover også på deltid i Growing Trees Network, hvor han brænder for at gøre en forskel for mennesker og natur.

Hvad er de største succeser?
Den største succes for virksomheden er oplevelsen af, hvordan borgerinddragelse hjælper med at plante træer, og hvordan man, sammen med lokale mennesker, kan løfte opgaven med at få plantet flere træer. Når skovene indvies er børn og andre fremmødte med til at plante nogle af skovens træer.
Sådanne events giver en dejlig fornemmelse af fællesskab og mening samtidig med, at det også er sjovt og fuld af læring. Man kan sige at DNA’et for folkeskoven.dk er det vi kan, når vi danskere løfter i flok.
Den folkelige opbakning er utrolig vigtig for at få succes med ideen om Folkeskove, og hjælpen fra lokale ildsjæle (f.eks. Bodil fra Fyn som har købt 1000 træer) og de kommende naboer til skovene er uvurderlig. Groving Trees Network har også haft en positiv oplevelse i forhold til de Kommunerne, der lægger jord til de nye folkeskove. Her er medarbejdere meget åbne for denne nye tilgang til at skabe naturfremskridt, hjulpet af de lokale borgere.

Hvad er de største udfordringer?
Growing Trees Networks største udfordring er økonomi. At løbe konceptet folkeskoven.dk i gang har været en længere udviklingsvej og omfangsrigt. Der har indtil nu ikke været nogen fonde, som har villet støtte etablering af en Socialøkonomisk virksomhed. Det gælder også puljer og fonde under Erhvervs & selskabsstyrelsen. Argumentet har bl.a. været at Growing Trees Network er en virksomhed. (Det er man jo nødt at være, for at kunne sælge træer som er et produkt.
Holdningen gælder også selv om Growing Trees Network har regler for at en ansat maksimalt kan tjene en moderat løn og et kommende overskud vil blive brugt til at plante flere træer.

Ved forespørgsel til grønne udviklingsmidler f.eks. i 50/50 finansiering er svaret: ”Vi støtter innovation altså f.eks. et elektronisk apparat – opfindelse som sparer strøm, eller udvikling af ny teknologi”.
Men nye produkter som planter træer; en model som gør med muligt at alle kan hjælpe og bidrage til miljøfremskridt på kommunal jord betragtes ikke på samme måde som en del af fremtiden på linje med dele tøj, genbrug eller solceller?
Heller ikke tipsmidlerne vil plante træer via konceptet, fordi Growing Trees Network er en virksomhed. Men de vil gerne give midler til kommunen, så den kan opføre shelters mm. ude i de nye skove.

For folkene bag Groving Trees Network har det været en stor udfordring at skulle tage private lån i forbindelse med opstarten ligesom det også har været en stor belastning at skulle arbejde næsten gratis i halvandet år.
Konceptet giver så stor mening for folkene bag og det giver mod på at blive ved trods udfordringer. Der ligger en stor udfordring i at gøre det moderne at gøre noget positivt for naturen.

 

Fakta:
Adresse: Rigtrupvej 68, DK-8370 Hadsten
Tlf.: Lars Heiselberg: 40 15 35 94, Kim Nielsen: 31 13 01 03
Email: Lars Heiselberg lars@growingtrees.dk, Kim Nielsen: kim@growingtrees.dk
Hjemmeside: www.folkeskoven.dk
Facebook: www.facebook.com/Folkeskoven
Blog el. lign: nej
Opstart: Maj 2012.
Ejerforhold og organisationsform: Growing Trees Network er etableret som en socialøkonomisk virksomhed og organiseret som et I/S selskab.
Ansatte pt.: 1 fuldtids- og en deltids ansat. En del af arbejdet er dog pt ulønnet.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top