skip to Main Content

Rapport om Skovsgård-modellen

Skovsgård Hotel, Råd & Dåd samt Købmandsgården har udsendt en fælles rapport med fokus på formidling af “Skovsgård-modellen”, som de tre socialøkonomiske virksomheder kaldes i flere sammenhænge.

Rapportens formål har været at udarbejde formidlingsmateriale om ”Skovsgård-modellen” med henblik på at udbrede kendskabet til det socialøkonomiske arbejde som finder sted i Skovsgård og omegn under tre hovedoverskrifter:

• den historiske baggrund
• arbejdet i dag
• planer/ønsker/visioner for det fremtidige arbejde

Målgruppe
Formidlingsarbejdet udføres med fire målgrupper som omdrejningspunkt for arbejdet:

• Virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mv. som ønsker at vide mere – evt. pga. ønske om selv at opstarte socialøkonomisk arbejde.
• Kommuner – primært Jammerbugt Kommune
• Privatpersoner i Skovsgård og omegn
• Nuværende og kommende ansatte – eksempelvis pædagoger og lignende som arbejder i én af områdets socialøkonomiske
virksomheder

Rapporten er baseret på en række avisartikler, bogartikler, rapporter, de enkelte steders hjemmesider, deltagerobservation samt interviews.
Arbejdsgruppen bag rapporten består af lederne fra Skovsgård Hotel, Købmandsgården, Råd & Dåd, Bofællesskabet Poststrædet 2, STU samt freelancer, cand. mag. Jenny Holm Hviid.

I anledning af offentliggørelsen af rapporten om ”Skovsgård-modellen”, inviteres personer med interesse for socialøkonomi til konferencen”Socialøkonomi og lokal forankring” på Skovsgård Hotel, Skovsgård, d. 4. juni 2014 kl. 10.00-16.00. Her er der mulighed for at deltage i debat og komme på virksomhedsbesøg på Købmandsgården, Råd & Dåd og Skovsgård Hotel.
Se program for konferencen: Klik her!

Læs rapporten om “Skovsgård-modellen”: Klik her!

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top