skip to Main Content

Masser af Offentlig-privat innovation

En oversigt udarbejdet af KORA i samarbejde med Roskilde Universitet viser at der i Danmark er mindst 250 offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI), hvor offentlige og private samarbejder eller har samarbejdet om at udvikle de offentlige velfærdsydelser til borgerne.

Oversigten har kortlagt offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) på fem centrale velfærdsområder: sundhed, ældrepleje, dagtilbud, undervisning samt udsatte børn og voksne på socialområdet. Der er tale om projekter som har udviklet mange mange forskellige løsninger og har involveret mange forskellige typer af offentlige og private aktører.

Kortlægningen, der har fundet sted fra november 2013 til februar 2014, er foretaget ved opsporingsarbejde via rapporter, hjemmesider, fonde og offentlige organisationer og er måske af den grund ikke fyldestgørende. Der kan højst sandsynlig være endnu mere innovation i gang ude i kommuner og regioner og samtidig er der behov for mere viden om, hvilke effekter partnerskaberne giver for både den offentlige og private sektor.
Derfor er der ifølge lektor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet også en ny rapport på vej i maj måned i år, hvor dette er undersøgt nærmere.

Kortlægningen er samtidig en en del af forarbejdet til en ny evaluering, som skal samle op på erfaringerne med og effekterne af OPI. Evalueringen gennemføres af KORA og Roskilde Universitet i regi af OPALL-projektet, som er et samarbejdsprojekt mellem Væksthus Hovedstadsregionen, KORA, Dansk Erhverv, DI ITEK, FTF, Metropol og DTU, der finansieres af midler fra EU’s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden.

HVAD ER OPI?
OPI er et udviklingsorienteret samarbejde mellem offentlige og private aktører, der har til formål at udvikle og forbedre offentlige velfærdsydelser gennem udvikling og implementering af nye produkter, løsninger eller arbejdsgange.

Om KORA
KORA er Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, og laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.
KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

Læs mere: Klik her!

 

Kilde: KORA 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top