skip to Main Content

Civilsamfundsorganisationer får lettere ved at arbejde for staten i England

Den engelske regering skaber nye muligheder for civilsamfundets organisationer i forhold til at løse offentlige serviceopgaver.

I følge “the coalition government agreement”  fra
2010 har den engelske regering forpligtet sig til at støtte oprettelse og udvidelse af kooperativer, velgørende organisationer og socialøkonomiske virksomheder og sørge for at disse i langt højere grad er involveret i at stå for offentlige serviceydelser.

Siden da er der lavet to rapporter for at sætte fokus på regeringens fremskridt iden retning til dato.

I den første rapport  fra december 2012 diskuteres:

Nye muligheder for civilsamfunds organisationer i forhold til at der er åbnet op for, hvem der kan varetage offentlige serviceydelser.

Arbejde med bestillingsopgaver for at sikre at nye kontrakter er så åbne som mulige for flere parter.

Hjælp til sektoren for at den kan blive mere konkurrencedygtig.

Den anden rapport fra marts 2014 giver en opdatering på fremskridt i forhold til at man i 2012 åbnede leverance af offentlige serviceydelser op for den frivillige sektor.

Rapporten sætter også fokus på hvordan regeringen har forbedret adgangen til at levere offentlig service for den frivillige sektor, velgørende organisationer og socialøkonomiske virksomheder ved at:

Forbedre bestillingsopgaver.
Styrke den frivillige sektors konkurrenceevne.
Opmuntre til frivillighed.

Læs mere på den engelske regerings website GOV.UK: Klik her!

Her er også information om andre af den engelske regerings indsatser for at styrke sektoren.

Læs bl.a.:

Promoting social action: encouraging and enabling people to play a more active part in society

Making it easier to set up and run a charity, social enterprise, or voluntary organisation   

Growing the social investment market

 

Hvad gør den danske regering for at styrke socialøkonomiske virksomheder?
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder  afleverede i september sidste år sine anbefalinger til regeringen i forhold til hvordan socialøkonomiske virksomheder i Danmark kunne styrkes. Der forventes et udspil i løbet af foråret til, hvilke anbefalinger regeringen vil gå videre med.

Et af forslagene fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder om en registreringsordring for socialøkonomiske virksomheder er dog allerede iværksat, idet der er førstebehandling af lovforslag “L 148: Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder” d. 18. marts 2014.

Se lovforslaget her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top