skip to Main Content

The sharing economy

The Sharing Economy, eller “deleøkonomi”, som vi vil kalde det på dansk, er et koncept og en bevægelse der er vundet hastigt frem de seneste år og søger at løse nogen af verdens store udfordringer ved at deles om ressourcerne. Læs en fin introduktion til ideen fra organisationen Sharing The Worlds Ressources.

The Sharing Economy har sikkert potentiale til at løse nogen af de store problemer verden står overfor miljømæssige som sociale, men det er vigtigt at vi deler ressorucerne på en sådan måde at der samtidig tages hensyn til menneskerettigheder, social lighed, bæredygtighed og demokrati.
Den uafhængige civilsamfundsorganisation Sharing The Worlds Ressources arbejder for en mere fair fordeling af jordens rigdom, magt og ressourcer indenfor og mellem nationer.

Organisationen har for nylig bragt en fin introduktion til Sharing Economy, der bl.a. fortæller om nogen af de fordele og udfordringer der er ved ideen. Artiklen byder også på eksempler på Sharing Econnomy i praksis, der udover de kendte ideer om at dele biler, cykler f.eks. også nævner eksempler som Shareable Cities Resolution, som er underskrevet af 15 borgmester i USA og anerkender vigtigheden af deleøkonomi for både den offentlig og privat sektor og Sharing City  i Seoul i Syd Korea der er et projekt der arbejder for at fremme deleøkonomi som en del af løsningen på problemer i forhold til bolig, transport, jobskabelse og sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Artiklen har også en lang liste med litteraturhenvisninger, hvis man vil studere emnet mere indgående.

I forhold til socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder kan det være interessant at kigge nærmere på mulighederne i sharing economy og ressorucebaseret økonomi i det heletaget som mulig supplerende og alternativ finansiering for ens virksomhed og ide.

Læs hele artiklen: Klik her!

Læs mere om Sharing The Worlds Ressources: Klik her!

Læs også om:
Sharable – en platform med nyt og udveksling indenfor deleøkonomi: Klik her!
Global Sharing Day – der afholdes d. j. juni 2014: Klik her!
QuiShare – en globalt organsiation der arbejder på at fremme et fællesskab af samarbejde, åbenhed og deleøkonomi mellem borgere, offentlige institutioner og virksomheder: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top