skip to Main Content

Nye EU-regler for offentlige indkøb

Nye EU-regler for offentlige indkøb kan være en fordel for socialøkonomiske virksomheder. For at sikre bedst mulig udnyttelse af offentlige midler er der indført nye tildelingskriterier, der i højere grad vægter innovation, miljøhensyn, og sociale aspekter.

De nye regler, der blev godkendt af Europa-Parlamentet onsdag d. 15. januar 2014, vil ifølge Europa-Parlamentet gøre det lettere for offentlige myndigheder at lægge mere vægt på innovation, miljøhensyn samt sociale aspekter, og således flytte fokus fra laveste pris til bedste kvalitet.

For første gang bliver der også indført fælles EU-regler for koncessionskontrakter, som ikke vil medføre krav om privatisering af offentlige tjenester. Medlemslandene vil således selv kunne bestemme om tjenesteydelser skal udføres af offentlige myndigheder eller af en privat virksomhed.

De nye EU-regler træder i kraft efter offentliggørelsen i EU-tidende. Herefter vil medlemslandene have 24 måneder til at implementere reglerne i den nationale lovgivning.

Læs mere: Klik her!

Kilde: Central Denmark EU Office

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top