skip to Main Content

Forsøg med rimelighedskravet hjælper socialøkonomiske virksomheder

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har per 1. oktober 2013 sat et forsøg i værk, der giver socialøkonomiske virksomheder mulighed for at ansætte flere førtidspensionister med løntilskud.

Fra 1. oktober 2013 kan de lokale beskæftigelsesråd nemlig give tilladelse til at dispensere fra rimelighedskravet, når en privat virksomhed ønsker at ansætte flere førtidspensionister med løntilskud.
Rimelighedskravet indebærer, at en virksomhed kun må have en medarbejdere ansat på særlige vilkår for hver 5 ordinært ansatte.

Det er kommunen, der skal udarbejde ansøgningen til rådet, og det skal ske på baggrund af en redegørelse fra virksomheden, hvor den skal godtgøre for, at ansættelsen kan medvirke til, at den pågældende kan opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.
Offentlige virksomheder har allerede i dag mulighed for at blive fritaget for reglerne.

Med forsøget imødekommer Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen et ønske fra socialøkonomiske virksomheder, som længe har oplevet rimelighedskravet som en barriere for at ansætte medarbejdere med få ressourcer.

Forsøget udløber ved årets udgang.

Læs mere: Klik her! 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top