skip to Main Content

Rapport fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

Udvalget for socialøkonomiske virksomheder afleverede i dag d. 4.9.sine anbefalinger til Annette Vilhelmsen.

Anbefalingerne er en del af rapporten fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, der har haft fokus på, hvordan vi får flere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
Blandt anbefalingerne er forslag til en registreringsmodel, en oplysningskampagne, vejledning, bedre finansieringsmuligheder for virksomhederne og en styrket kompetenceindsats.

Annette Vilhelmsen, der nu skal drøfte udvalgets anbefalinger med resten af regeringen, nedsætter allerede nu et tværministerielt koordineringsforum for at sikre et optimalt samarbejde om de socialøkonomiske virksomheder på tværs af ministerierne.

Udover en definition definition af socialøkonomiske virksomheder og en beskrivelse af socialøkonomiske virksomheders kendetegn indeholder rapporten 5 grupper af anbefalinger: 

ANBEFALINGER
1. anbefaling: Ny lovgivning og administrativ praksis
2. anbefaling: Øget kendskab
3. anbefaling: Styrket iværksætteri og kompetenceudvikling
4. anbefaling: Bedre finansieringsmuligheder
5. anbefaling: Øget fokus på sociale hensyn i partnerskaber og indkøb

Rapporten indeholder yderligere 4 appendiks om:

1: Udkast til lovforslag om registrerede socialøkonomiske
virksomheder

2: Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Danmark
3: Internationale erfaringer om socialøkonomi
4: Gældende lovgivning med relevans for socialøkonomiske
virksomheder

Læs mere og download “Anbefalingsrapport fra udvalget om socialøkonomiske virksomheder” Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top