skip to Main Content

Forbruger kooperativer og socialøkonomiske virksomheder i sundhedssektoren

Mens politikere rundt omkring i verden leder efter nye og bedre modeller for sundhedspleje blomstre forbruger kooperativer og socialøkonomiske virksomhedsmodeller indenfor sundhedssektoren.

Globalt findes der mange lokalt-genererede, medlemsbaserede sundhedsorganisationer som forbinder forbruger ejerskab og empowerment med holistisk, forebyggende, and integreret sundhedspleje.
I Quebec, er der 20 sundheds kooperativer, som driver primær sundhedspleje. I Australien er der 9 kooperative hospitaler og 58 kooperative apoteker ejet af forbrugere, og 24 gensidige sundhedsforsikringer. I Polen, Spanien and Brasilien er der mange kooperativer bestående af sundhedsplejersker som driver grundlæggende sundhedspleje.
“The Japanese Health Cooperative” har udviklet netværk af tusindevis af gensidige støttegrupper (HAN groups) i lokalsamfund over hele landet.
“Group Health Cooperative” i Seattle, USA er et kooperativ bestående af 800.000 forbrugere, som driver to store hospitaler, et netværk af sundhedspleje klinikker og apoteker og en forbrugerejet sygeforsikrings fond. Kooperativet er forbrugerstyrede på alle organisations-niveauer og bestyrelse som udelukkende består af forbrugere.

Sunheds-kooperativer som disse er opstået i mange lande, uden nogen form for skabelon eller koordineret udvikling.
Som alternativ til både privat- eller statsejet sygepleje, har den kooperative forbrugerejede model et stort udviklingspotentiale.

Der er netop skabt en international arbejdsgruppe som skal koordinere udviklingen af kooperativer og socialøkonomsike virksomheder på sundhedsområdet.
Gruppen søger forbrugere, praktiserende, sundhedsinnovatorer og investorer mm., der er interesserede i at deltage i dette arbejde.

Gruppe er især interesserede i personer der arbejder med (vi har bevaret de engelske titler, red.):

primary care
chronic illness management
mental health
local hospital and acute care services
pharmacy
consumer-governed electronic health records
peer-support models for good health
self-directed services and individual budgets
health insurance funds and financing

Gruppen sigter mod at udvikle flere modeller for forbrugerbaserede virksomheder i sundhedssektoren, modeller som kan udvikles rundt omkring i verden med støttende internationale netværk og samarbejde. Gruppen mener at forbrugerejede kooperativer og socialøkonomiske virksomheder har potentiale til at blive lige så udbredte som privat- og statsejede modeller.

Hvis du er interesseret i at deltage i gruppens arbejde kan du registrere dig her

Også Magasinet YES har for nyligt bragt en artikel om kooperativer indenfor både sundheds- og boligområdet.
Læs artiklen her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top