skip to Main Content

KL´s nye udspil lægger op til øget inddragelse af civilsamfundet

KL i sit nye udspil til en socialpolitik ”Investér før det sker” lægger op til i højere grad at inddrage borgere.

KL ønsker at løsninger på velfærdssamfundets udfordringer skal findes i samarbejde mellem kommunen og borgeren, frivillige organisationer, private virksomheder med m.fl.. Det nye ord for dette samrabejder er “Samskabelse” – taget fra det engelske Co-Production.

(Begrebet Co-Production er brugt første gang i slutningen af 70´erne af den svenskepolitolog og nobelprismodtager Elinor Ostrom og hendes kolleger ved Indiana University).
Skal ideen om samskabelse lykkes kræver det at kommunerne i højere grad ser og går i dialog med de mange ressourcer og aktører som findes i lokalområderne. Det kræver også et opgør med skarpe faggrænser, lovgivning og andre barrierer, der hindrer frivillige og borger som sådan i at tage et medansvar.

Debatoplægget ’Investér før det sker’ har fire hovedbudskaber:

• Fremtidens socialpolitik tager afsæt i, at borgerne som udgangspunkt er de fremmeste eksperter på deres eget liv og derfor har et stort ansvar for at finde vejen til det meningsfulde liv. Sigtet er, at de borgere, der kan bidrage selv ved aktivt at tage del i eget liv og muligheder, skal gøre det. Derved sikres, at der fortsat er mulighed for at yde hjælp, hvor det er mest påkrævet.

• Kommunerne skal fortsætte den inklusionsdagsorden, som vi allerede nu er frontløbere på. Vi skal fortsætte med at insistere på at tage afsæt i den velunderbyggede viden, som vi har om, at både børns og voksnes ressourcer bedst bringes i spil, når de inkluderes i folkeskolen, på arbejdsmarkedet, i boligområdet mv. Tidlige og fremskudte indsatser er centrale elementer, som kommunerne skal styrke fremadrettet.

• Fremtidens velfærdsløsninger skal findes i et meget tættere samspil med civilsamfundet. Uden at sætte vores høje faglighed over styr, skal vi åbne dørerne til nyskabende og bredt funderede løsninger i tæt samspil med borgeren, familie og netværk, frivillige, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder m.fl.

• Sociale indsatser skal ses som målrettede sociale investeringer, der i et forebyggende og rehabiliterende perspektiv giver den størst mulige effekt. Kommunerne skal basere deres indsatser på viden om, hvad der virker og flytte ressourcer efter det.

Se hele KL´s udspil “Investér før det sker”: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top