skip to Main Content

Grønt kompetenceløft – Bæredygtig omstilling – Grøn jobskabelse

Nyt spændende omstillings-initiativ under opsejling. Måske er det noget for dig eller de ledige i din omgangskreds? Eller du har et projekt til omstillingsbutikken?
I slutningen af maj løber det første omstillingsagent-kursus af stablen i Lejre Økologiske Kommune. Kurset er henvendt til ledige medborgere. Kurset er praksisnært med besøg i kommunale institutioner, virksomheder og i lokalsamfund der er i gang med konkrete omstillingsprojektet. F.eks. det gryende producentsamarbejde, hvor nye samarbejdsrelationer mellem landmænd og lokalsamfund skal være med til at sætte skub i den økologiske fødevareproduktion. Sådanne omstillingsprocesser er meget lærerig og vil give de ledige indsigt i de udfordringer og vanskeligheder man står over for i arbejdet med at skabe grøn omstilling.

GRØN JOBSKABELSE
På kurset skal kursisterne lave et omstillingsdesign knyttet til projekter der er slået op i Omstillingsbutikken. Her kan virksomheder, institutioner og lokalsamfund udbyde projekter med det formål, at få en gruppe kursister til at undersøge, hvordan projektet kan omstille til en mere bæredygtig produktion, organisation eller drift. Det kunne være en tømrermester der gerne vil omstille fra konventionelt til bæredygtigt byggeri. Eller et boligområde der ønsker biologisk spildevandsrensning i f.eks. en rodzone eller et pilefordampningsanlæg, frem for en konventionelle løsning hvor spildevandet transporteres til et fjernt rensningsanlæg. Sådanne projekter kan i nogen tilfælde føre til et match mellem en virksomhed og en ledig, således at den ledige får et regulært job med fokus på grøn omstilling.

NETVÆRK OG INNOVATION
Ambitionen er at den praksisnære læring skal bidrage til omstilling på to niveauer. Det skal give de ledige mulighed for at udbygge deres personlige netværk i forhold til jobsøgning inden for det grønne område. Samtidig kan kursisternes omstillingsdesigns tilføje nye perspektiver og input til videreudvikling, der forhåbentlig kan bidrage til innovation i de enkelte projekter.

KURSUSUDBYDER
Kurset udbydes af den socialøkonomiske virksomhed Klima & Beskæftigelse, der har rødder i fire sjællandske økosamfund. Dette sker i samarbejde med University College Syddanmark. Underviserne er praktikere, ildsjæle og erfarne undervisere med et mangeårigt engagement i bæredygtig omstilling.

SKUB PÅ OMSTILLINGEN
Hvis man ønsker at hjælpe med til at sprede budskabet om kurset, er man velkommen til at videreformidle disse oplysninger til kollegaer med flere, der har ledighed som deres indsatsområde.
Tilmeldingsfrist 22. april.

Læs mere på: www.omstillingsagent.dk

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top