skip to Main Content

Projekt – Social innovation der hvor vi bor

Teknologisk Institut skal i forbindelse med et omdannelsesprojekt af Betty Nansens Allé 57-61 på Frederiksberg udvikle et generelt koncept for social innovation ved nybyggeri og omdannelser.

Social innovation handler om at finde nye og bedre løsninger på de samfundsudfordringer, vi står overfor. Ved at indtænke social innovation i det byggede miljø skal den enkelte beboer inspireres til at give en hånd med inden for eksempelvis omsorg, sundhed og beskæftigelse, hvor den offentlige indsats, herunder den kommunale, i dag er vigende.

Men hvordan laver man byggerier, der fremmer nye sociale løsninger? Teknologisk Institut skal i dette projekt udvikle et koncept for, hvordan det sociale element mest hensigtsmæssigt bliver en naturlig del i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer eller ombygninger. Væsentlige målgrupper for projektets resultater er boligforeninger, arkitekter og bygherrer samt kommuner.

Konceptet afprøves sideløbende på et konkret, fysisk omdannelsesprojekt af Betty Nansens Allé 57-61 på Frederiksberg. Bebyggelsen vil dels rumme traditionelle ungdomsboliger, et antal startboliger forbeholdt unge med behov for moderat støtte samt boliger for bevægelseshandicappede.

Projektmål
– Udvikling og udbredelse af et generelt koncept for social innovation ved nybyggeri og omdannelser
– Udvikling af konkrete anbefalinger til kravspecifikationen for omdannelsen af Betty Nansens Allé 57-61 på Frederiksberg

Deltagere
– KAB og Boligselskabet for Handicappede på Frederiksberg
– Realdania
– Teknologisk Institut, Analyse & Erhvervsfremme

Projektstart er i marts 2013, og projektet forventes afsluttet i oktober 2013.

Yderligere oplysninger om projektet fås hos:
John Rene Keller Lauritzen, Konsulent, Analyse og Erhvervsfremme

Tlf. 72 20 14 35

Email. jrla@teknologisk.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top