skip to Main Content

Skattefritagelse kan sikre øgede sociale investeringer

Ifølge en ny engelsk rapport “the Role of tax Incentives in Encouraging social Investment” kan skattefritagelse for sociale
investorer generere op mod 480 millioner pund i nye sociale investeringer over en 5 årig periode.
Ifølge rapporten kan det ske ved at man adaptere de samme skattefritagelsesregler, som i dag eksisterer for “the Enterprise
Investment Scheme” (EIS) og “the Venture Capital Trust” (VCT), som netop gennem skattefritagelse er med til at opmuntre investorer til at yde venture kapital til små virksomheder.

Rapporten er udarbejdet af investerings og konsulentvirksomheden Worthstone  og advokatfirmaet Wragge &
Co
 for the City of London Corporation og Big Society Capital, og har gennem eksisterende data forsøgt at se på spørgsmål som: Hvorfor skulle England ønske at indføre en skattefritagelse for sociale investorer? Hvad er implikationerne af en sådan skattefritagelse? og Hvor meget kapital ville kunne tilføres via en skattefritagelse?

Baggrunden for rapporten har også været at se på den udfordring “impact investment” sektoren står overfor i dag, nemlig den store “finansierings kløft”, der er mellem sociale investorer og socialøkonomiske virksomheder. Der er stor mangel på risikovillig kapital og langsigtede og mere tålmodige investeringer, hvis man skal imødekomme de behov, som de socialøkonomiske virkosmheder har.
Selv om fonds og støttemidler har hjulpet udviklingen på vej i den sociale investerings sektor er det ikke en en strategi, der kan fungere på længere sigt, hvis den sociale investeringssektor skal styrkes.

I forbindelse med udgivelsen af rapporten har direktøren for Big Society Capital, Nick O’Donohoe, udtalt: “..Regerigen har allerede aktivt støttet udviklingen af det sociale investerings marked i England. Og ved en simpel ændring, som vil give sociale investeringer samme skattefritagelsesmuligheder som gælder for venture kapital, kan regeringen stimulere til en betydelig ekstra investering, som vil hjælpe socialøkonomiske virksomheder over hele England.”

Rapporten kan i dansk sammenhæng være interessant i forhold til det arbejde regeringens nyligt nedsatte “Udvalget for
socialøkonomiske virksomheder”
skal i gang med, nemlig at se på hvordan man kan skabe flere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

I EU regi arbejdes også på at styrke den sociale investerings sektor. Europa Parlamentet har netop vedtaget to nye bestemmelser “European Venture Capital Funds”  og “European Social
Entrepreneurship Funds”
 . Førstnævnte rettet mod
at skaffe venturekapital til små virksomheder og sidstnævnte som skal gøre det nemmere for sociale investeringsfonde at rejse kapital i Europa og kanalisere dem ind i socialøkonomiske virksomheder. Europarådet forventes at stadfæste bestemmelserne d. 21. marts 2013.

Læs rapporten “the Role of tax Incentives in Encouraging social Investment”: Klik her!

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top