skip to Main Content

En ny samfundskontrakt

I forbindelse med at Socialministeriet i foråret 2013 starter formuleringsproces i forhold til at give det hidtidige
charter for ”samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige” en ny udforming diskuterer formanden for Frivilligt Forum Johannes Bertelsen i en kronik i Kristeligt Dagblad (d. 8.2. 2013), hvordan en sådan ny samfundskontrakt mellem stat og civilsamfundet kan udformes.
Det nuværende charter fra 2001 er meget overordnet i sine formuleringer og har derfor heller ikke haft den store betydning for det praktiske samarbejde.

Johannes Bertelsen skriver bl.a. at;
“…en ny samfundskontakt skulle afspejle og forholde sig til to forskellige sider af civilsamfundets rolle. På den ene side skal kontrakten sikre civilsamfundets fortsatteselvstændige og korrektive funktion. Og på den anden side skal kontrakten fastlægge et aftaleforhold i forhold til det offentlige om, under hvilke vilkår civilsamfundet og detsorganisationer kan bidrage med ressourcer og innovation til en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

Rent praktisk betyder dette, at vi fortsat har behov for en overordnet beskrivelse af forholdetmellem civilsamfundet, staten og markedet, som beskriver kvaliteten og legitimiteten i ovennævnteovervejelser. Derudover vil der med den stigende interesse for at inddrage civilsamfundetsressourcer i den fremtidige velfærdsudvikling være behov for, at der på baggrund af de overordnedeprincipper indgås aftaleforhold mellem de involverede parter om det fremtidige samarbejde.”

Læs hele kronikken: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top