skip to Main Content

Udbetaling af overskud fra socialøkonomiske virksomheder

Tiltag i forhold til lovgivning for socialøkonomiske virksomheder i England og Italien har pustet til debatten om udbetaling af overskud fra socialøkonomiske virksomheder.

I midten af december 2012 kom det italienske parlament med en overraskende udmelding i form af et lovændringsforslag, som ville tillade socialøkonomsike virksomheder at udbetale op til 50% deres overskud til aktionærer. I øjeblikket kan italienske socialøkonomiske virksomheder ikke udbetale overskud overhovedet.

Ifølge Euclid Network mødte ændringsforslaget skarp kritik og modstand fra det civile samfunds organisationer, specielt for disse organisationer ikke var blevet konsulteret i forbindelse med ændringsforslaget.

I England har indeholder ny lovgivning for organisationer på sundhedsområdet fra januar i år en definition på en socialøkomisk virksomhed, hvor det er tilladt at udbetale mindre end 50% af overskuddet til aktionærer.
Læs om den engelske lovgivning: Klik her!

Fortalere for udbetaling af overskud argumenterer med, at udbetaling af overskud vil give socialøkonomiske virksomheder mulighed for at konkurrere med private virksomheder, mens modstandere mener at den italienske regering har kopieret det engelske lovforslag uden at skele til de kulturelle mellem landene. Andre mener at at det er helt afgørende at overskuddet fra socialøkonomiske virksomheder geninvesteres direkte i virksomheden for at undgå profitmaksimerings-tænkning.

Noget tyder på at den italienske regering har været for hurtige med lovændringsforslaget, da det allerede kort tid efter annonceringen blev trukket tilbage igen.

Der er et lidt forskelligt syn på udbetaling af overskud fra socialøkonomiske virksomheder blandt de lande der har lovgivning på området. I Letland er det slet ikke tilladt at udbetale overskud fra socialøkonomiske virksomheder.

I Belgien er udbetaling tilladt men med begrænsning på dividender. I Finland er der ingen begrænsninger.

I Danmark skal det hurtigtarbejdende “Udvalget for socialøkonomiske virksomheder”, som en del af sit arbejde til sommer komme med et bud på en definition af hvad en socialøkonomisk virksomhed er.

Læs mere om udvalget:Klik her!

I Norge har Nærings- og Handelsdepartementet netop fået udarbejdet rapporten “Utredning om sosialt entreprenørskap”, som ser på muligheder og barriere for socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder i Norge. Her findes også en definition af socialøkonomiske virsomheder. Det er i øvrigt danske DAMVAD, der har udarbejdet rapporten.

Læs rapporten:Klik her!

Vil man vide mere om socialt entreprenørskab og socialøkonomsike virksomheder i Sverige indeholder den svenske policy rapporten på baggrund af det store Selusi projekt interviews med 96 svenske sociale entreprenører.
Læs mere: Klik her!

Den grundlæggende ide med socialøkonomiske virksomheder er jo netop at virksomhederne skal have en positiv social effekt, og når det overskud som virksomheden genererer geninvesteres i virksomheden er det med til at øge virksomhedernes positive sociale effekt. Når overskuddet udbetales til aktionærer kan overskuddet fra socialøkonomisk virksomhed jo principielt blive brugt til en masse formål, som absolut ikke har positiv social effekt – f.eks. luksusvarer, dyre biler el. investering i andre virksomheder som er forurenende mm.
Derfor er det efter Sociale Entreprenører i Danmarks mening helt afgørende at holde fast i, at overskud fra en socialøkonomisk virksomhed skal geninvesteres i virksomheden eller i andre positive sociale formål.

Hvis du selv har lyst til at deltage i debatten om socialøkonomiske virksomheder, er der mulighed for det d. 22. april 2013, hvor Sociale Entreprenører i Danmark afholder debatarrangementet “Hvad er en en socialøkonomisk virksomhed?”

Læs mere om arrangementet: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top